INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Żaneta Bykowska-Winkiel


Adres korespondencyjny:


Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe


ul. Rokicińska 6,  97-225 Ujazd


Telefon kontaktowy: 692 846 784


E-mail: iod.spu@ujazd.com.pl


Wyszukiwarka