PROCEDURY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Przed wejściem na stołówkę uczniowie są zobowiązani umyć oraz zdezynfekować ręce odpowiednim płynem dezynfekującym.

2.  W stołówce jednorazowo może być 24 uczniów jedzących obiad, czyli po 4 osoby przy stoliku.

3.  Ze względu na pandemię oraz konieczność zachowania odpowiednich środków czystości, obiad będzie się składał tylko z jednego dania: zupy z kawałkiem mięsa i deserem (wtorki i czwartki) oraz drugiego dania z deserem (poniedziałki, środy i piątki). Koszt obiadu to 4zł.

4. Po każdej grupie jedzących odbywa się dokładna dezynfekcja stolików  i krzeseł.

5. Do stołówki grupy klasowe przychodzą sukcesywnie o wyznaczonych godzinach.

6.  W kolejce, przed wejściem na stołówkę, uczniowie zachowują odstęp 1,5m.

7. Po wejściu na stołówkę uczniowie, pojedynczo podchodzą do okienka  i odbierają  danie oraz sztućce.

8. Po zjedzeniu obiadu uczniowie wychodzą ze stołówki i myją ręce.

9. Personel przygotowujący i wydający obiad ma zapewnione środki ochrony osobistej oraz ma obowiązek utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,    a także higieny osobistej.

10. W stołówce, na stolikach i w ich pobliżu nie może być: wazoników, serwetek, cukru, ponieważ mogą być one wydawane tylko przez obsługę stołówki.


Wyszukiwarka