28.04.2022

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

Klasy III kończą pierwszy etap edukacji zwany edukacją wczesnoszkolną. Na zakończenie tego etapu uczniowie piszą pierwszy w swoim życiu sprawdzian kompetencji - zwany „trzecioteścikiem”. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w ciągu trzech lat nauki. Przygotowane testy pozwalają rozwinąć i sprawdzić kluczowe umiejętności, jakie powinno uzyskać dziecko na zakończenie pierwszego cyklu kształcenia. Uczą również małego ucznia ważnej przez całe późniejsze życie sprawności rozwiązywania testów. Rodzicom i nauczycielom dają wgląd w to, co dziecko już opanowało i w to, co jeszcze trzeba poćwiczyć lub utrwalić. W naszej szkole uczniowie klasy IIIa, IIIb, IIIc dzielnie podjęli nowe wyzwanie. I tak: z zadaniami z edukacji polonistycznej zmierzyli się w dniu 26 kwietnia, z edukacji matematycznej 27 kwietnia, a z edukacji przyrodniczej 28 kwietnia. Podkreślić należy, iż nasi trzecioklasiści potraktowali swój pierwszy „egzamin” bardzo poważnie, przystępując do niego w galowych strojach.


Wyszukiwarka